Komisja rekrutacyjna

17.10.2014 odbyła się komisja rekrutacyjna do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miedźna”. W tym dniu komisja ustaliła 35 osób, które zakwalifikowały się do projektu, 5 osób, które znajdują się na liście rezerwowej oraz 7 osób które nie miały wystarczającej liczby punktów, aby się zakwalifikować do projektu.

Zobacz więcej

Podpisanie umowy przez Wójta Gminy Miedźna

W dniu 27 października 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, Wójt Gminy Miedźna podpisał umowy z firmą: econnect Sp. z o.o. na rzeczową realizację projektu „Równe szanse e-Inclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014″ na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów Końcowych.

Zobacz więcej

Rekrutacja beneficjentów końcowych projektu

W terminie od 4 sierpnia do 30 września  trwała rekrutacja beneficjentów końcowych w ramach projektu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014”.

Zobacz więcej

Zakończenie naboru beneficjentów do projektu

W dniu 30 września zakończył się nabór potencjalnych beneficjentów do projektu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014”.

Zobacz więcej

Gmina Miedźna ogłasza przetarg

W dniu 23 września Gmina Miedźna ogłosiła przetarg na dostawę oraz zainstalowane fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014”.   Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna: http://bip.miedzna.pl/?a=6076

Zobacz więcej

Dokumenty do pobrania

Wszystkie materiały, niezbędne do uczestnictwa w projekcie, dostępne są w dziale Dokumenty do pobrania.

Zobacz więcej

Dofinansowanie dla Gminy Miedźna z projektu 8.3

Miło nam poinformować że Gmina Miedźna otrzymała 671.310,00 tys zł (100% dofinansowania ) dotacji  na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Umowę podpisano w dniu 6.06.2014 r. Dotacja obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz dostawę Internetu dla mieszkańców, sprzęt komputerowy dla szkół. W ramach projektu 35 mieszkańców otrzyma sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu, Ponadto szkoły naszej gminy otrzymają 54 komputery z których będą korzystać uczniowie. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Realizacja projektu...

Zobacz więcej
Projekt UE