Beneficjenci ostateczni

Projekt skierowany jest do 35 gospodarstw objętych projektem, którzy ze względu na trudną sytuację życiową są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, który przekazany zostanie Beneficjentom ostatecznym w formie użyczenia. Udział w projekcie otworzy przed odbiorcami szanse na zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, podniesienie kwalifikacji, zainteresowanie odbiorem usług cyfrowych.

Równe szanse einlcusion w gminie Miedźna

O projekcie

W ramach projektu 35 mieszkańców otrzyma sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu, Ponadto szkoły naszej gminy otrzymają 54 komputery z których będą korzystać uczniowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Realizacja projektu rozpocznie się w drugim kwartale 2014 roku, szczegóły przedstawione będą wkrótce.

Projekt UE