Cele

Cel ogólny:

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowej sieci Internet zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudniej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.

Cele szczegółowe:

Wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz z dostarczeniem do Internetu do:
– 35 gospodarstw na terenie gminy
– 9 jednostek podległych
– dostarczenie i instalacja sprzętu informatycznego wraz z koniecznym oprogramowaniem do 35 gospodarstw podległych
– podniesienie stanu wiedzy i umiejętności bezpośrednich odbiorców w zakresie podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu
– zorganizowanie 2 konferencji promocyjno-informacyjnych na temat UE i eInclusion.

Równe szanse einlcusion w gminie Miedźna

O projekcie

W ramach projektu 35 mieszkańców otrzyma sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu, Ponadto szkoły naszej gminy otrzymają 54 komputery z których będą korzystać uczniowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Realizacja projektu rozpocznie się w drugim kwartale 2014 roku, szczegóły przedstawione będą wkrótce.

Projekt UE