Gmina Miedźna ogłasza przetarg

W dniu 23 września Gmina Miedźna ogłosiła przetarg na dostawę oraz zainstalowane fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014”.

 

Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna:

http://bip.miedzna.pl/?a=6076

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE