Archiwa kategorii Aktualności

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu

W dniu 19.07.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna odbyło się posiedzenie Komisji Uzupełniającej Rekrutacji, która została powołana zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr 77/2016 z dnia 16.06.2016r., podczas której wyłoniono 2 Beneficjentów Ostatecznych: Panią Ilonę Kubica zam. Góra Panią Danutę Bochenek zam. Wola     Pozdrawiam Ewelina Kołek Urząd Gminy Miedźna

Zobacz więcej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie jednego z Beneficjentów Ostatecznych powołana została komisja uzupełniająca rekrutację, która wyłoni z listy rezerwowej osobę, która zastąpi Beneficjenta projektu.   Kandydaci z listy rezerwowej powiadomieni zostali pisemnie o rekrutacji uzupełniającej.

Zobacz więcej

Podsumowanie projektu eInclusion w Gminie Miedźna”

W dniu 21 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: projekt „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W konferencji udział wzięli  przede wszystkim uczestnicy projektu – dzieci i ich opiekunowie oraz dyrektorzy placówek oświatowych Panie: Grażyna Matyszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława...

Zobacz więcej

Dodatkowa konferencja kończąca projekt

W związku z zbliżającym się zakończeniem projektu Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014 zapraszamy osoby które nie mogły przybyć na konferencję 21 grudnia 2015r. oraz osoby zainteresowane na dodatkową konferencję kończącą projekt, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015r. o godzinie 17:00 na w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli.

Zobacz więcej

Zakończenie projektu

W związku z zbliżającym się zakończeniem projektu Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014 zapraszamy wszystkich beneficjentów projektów oraz osoby zainteresowane na konferencję kończącą projekt, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. o godzinie 17:00 na dużej sali Urzędu Gminy Miedźna.

Zobacz więcej

Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji na zakończenie przez Gminę Miedźna projektu „Równe szanse – eInclusion Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna”

W związku z realizacją przez Gminę Miedźna projektu „Równe szanse – eInclusion Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji na zakończenie przez Gminę Miedźna projektu „Równe szanse – eInclusion...

Zobacz więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu  „Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na „Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej”. Szacunkowa wartość zamówienia...

Zobacz więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na  wykonanie materiałów promocyjnych: pendriwie, podkładki pod myszy, kubki, długopisy, torby ekologiczne, smycze klucze, podkładki pod kubki, notesy, teczki z logo projektu na...

Zobacz więcej

Zajęcia komputerowe dla dorosłych

Lepiej późno, niż wcale – taka myśl przyświeca uczestnikom warsztatów komputerowych adresowanych do osób starszych wiekiem, które stawiają pierwsze kroki w świecie technologii informatycznej. Z inicjatywą szkoleniową „Komputer i Internet nie tylko dla młodych”, skierowaną do mieszkańców z terenu gminy Miedźna, wyszedł Zespół Szkół w Miedźnej. Pierwsze zajęcia odbyły się podczas ferii zimowych. Wzięło w nich udział 12 uczestników, którzy jednogłośnie stwierdzili, że nie mieli do tej pory kontaktu z komputerem, ale postanowili zmienić ten stan rzeczy. Swoją znajomość...

Zobacz więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez Gminę Miedźna projektu  „Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Wójt Gminy Miedźna zwraca się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na usługi „Dostawa sygnału internetowego Internetu dla  35 uczestników projektu wraz z obsługą serwisową.” Szacunkowa wartość zamówienia...

Zobacz więcej
Projekt UE