Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Uprzejmie informujemy,

że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie jednego z Beneficjentów Ostatecznych powołana została komisja uzupełniająca rekrutację, która wyłoni z listy rezerwowej osobę, która zastąpi Beneficjenta projektu.  

Kandydaci z listy rezerwowej powiadomieni zostali pisemnie o rekrutacji uzupełniającej.

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE