Zajęcia komputerowe dla dorosłych

Lepiej późno, niż wcale – taka myśl przyświeca uczestnikom warsztatów komputerowych adresowanych do osób starszych wiekiem, które stawiają pierwsze kroki w świecie technologii informatycznej. Z inicjatywą szkoleniową „Komputer i Internet nie tylko dla młodych”, skierowaną do mieszkańców z terenu gminy Miedźna, wyszedł Zespół Szkół w Miedźnej.

Pierwsze zajęcia odbyły się podczas ferii zimowych. Wzięło w nich udział 12 uczestników, którzy jednogłośnie stwierdzili, że nie mieli do tej pory kontaktu z komputerem, ale postanowili zmienić ten stan rzeczy. Swoją znajomość z komputerem słuchacze zaczynali od rzeczy najprostszych – uruchamiania sprzętu, otwierania programów, korzystania z klawiatury.

Pozytywne nastawienie uczestników i ich osobiste motywacje sprawiły, że już pod koniec pierwszych zajęć mieli założone skrzynki mailowe, umieli korzystać z wyszukiwarek i poruszać się w sieci. Drugim etapem wdrażania technologii TI było nauka edytowania   formatowania tekstów. Większość uczestników przyznała, że chce nauczyć się obsługi komputera dla samych siebie, żeby nie czuć się wyobcowanymi, innym zależy na rozwijaniu zainteresowań lub podtrzymaniu kontaktu przez Internet z krewnymi przebywającymi, np. za granicą.

Zajęcia tak spodobały się uczestnikom, że będą kontynuowane przez kilka tygodni w każdą środę.

A. Włosiak, A. Gibas

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE