Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji na zakończenie przez Gminę Miedźna projektu „Równe szanse – eInclusion Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna”

W związku z realizacją przez Gminę Miedźna projektu „Równe szanse – eInclusion Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji na zakończenie przez Gminę Miedźna projektu „Równe szanse – eInclusion Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna”.

Więcej informacji znajdą Państwo na: http://bip.miedzna.pl/?a=7010

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE